Tuun An T Spoor

In deze tuin direct naast de stad en gelegen langs het spoortraject  Groningen-Assen, wordt gewerkt met zoveel mogelijk organisch materiaal om het bodemleven op natuurlijk wijze te voorzien van benodigde voedingsstoffen.

We noemen dit ‘mulchen’

Mulch kan o.a zijn : afgemaaid gras, stro, Brandnetel- en Smeerwortel stengel en blad, houtsnippers, afgevallen blad. Alles wat maar afbreekbaar is en de kale grond bedekt. Op die manier hebben “onkruiden’ ook veel minder kans de bodem te bedekken. Want dat is natuureigen, z.s.m. de bodem bedekken.

Een bodem die veel mulch bevat, houdt tevens beter vocht vast dan kale grond. Er wordt minder water verdampt. In een droge periode zal bewateren dan ook minder snel nodig zijn.

Daarnaast wordt er niet gespit of geschoffeld. We mulchen immers en o.a wormen zorgen voor de beluchting van de bodem. “Onkruid” dat kans krijgen zich te nestelen kan makkelijk verwijderd worden. Deze worden niet afgevoerd maar weer teruggelegd op de mulchlaag waar het dan kan verteren en weer opnieuw opgenomen kan worden door de (micro)organismen in de bodem.

Daarnaast plaatsen we zoveel mogelijk kruiden en bloemen zoals Afrikaantjes en Goudsbloemen bij de groenten om insecten te weren of juist aan te trekken. Vanzelfsprekend gebruiken we biologische- of eigen zaden en geen (bio)bestrijdingsmiddelen in onze Tuun An ’t Spoor

Mest krijgen we van onze vier Groene Varkens

In onze aangrenzende tuin oogsten we gras voor de mulch en staan er een tweetal op natuurlijk gehouden honingbij-kolonies gebaseerd op de uitgangspunten van de  biologisch dynamische bijenhouderij.

Op een klein stuk van 3000 m2 proberen zo een bijdrage te leveren aan de biodiversiteit in onze eigen woonomgeving.

Permacultuur | Voedselbos | Stadslandbouw